Издательство «Горобец»
Издательство «Горобец»

Презентація книг на виставці у Кракові 2016 року

 

Луцький Псалтир 1384 р.

Псалтир, переписаний 1384 року в Луцьку священником-писцем Іваном, в ХХ столітті опинився в бібліотеці Медичі Лауренціана у Флоренції, та залишився практично невідомим у себе на батьківщині. Після успішних пошуків книги, Видавництво «Горобець» разом з Волинською єпархією УПЦ  2011 року прийняли рішення здійснити видання факсимільного типу Луцького Псалтиря 1384 року. Ця книга надзвичайно цікаве і значне джерело щодо палеографії, текстології, розвитку церковнослов’янської мови на східнослов’янському ареалі, історії самої української мови. Разом з факсимільним відтворенням опубліковано ряд статей, присвячених дослідженню самого рукопису (М. Гардзаніті, К. Вердіані, В. Крисько, К. Мак-Роберт), історичним постатям, які вплинули на її появу (П. Троневич), місцю Псалтиря в житті і культурі [архімандрит Амвросій (Макар), Н. Руденко].

Видання 2013 року знаменує собою нове відкриття Луцького Псалтиря 1384 року та його «повернення додому», в місто, де він був написаний більш, ніж шістсот років тому.

 Холмське Євангеліє XIІІ століття (у 2015 р.)

 

 

Холмське Євангеліє, що нині зберігається далеко за межами нашої держави, факсимільним виданням повертається до України зусиллями Волинської єпархії УПЦ, видавництва “Горобець” та небайдужих до рідної культури людей. Ця книга є продовженням започаткованої видавництвом низки факсимільних видань давньоруських пам’яток, що надає науковцям доступ до джерел слов’янського письменства.

Факсимільне видання доповнене науковими статтями: з історії Холмського Євангелія ХІІІ століття (В. Корнієнко), з художнього оздоблення рукопису (В. Александрович), з історії українців Холмщини (П. Троневич).

 

  • Українські видавці на виставці у Кракові

  • Олександра Коваль, Ганна Горобець, Алла Сачек

  • Книги видавництва "Горобець"